Regulamin

DYSTRYBUCJI WŚRÓD NAUCZYCIELI PUBLIKACJI ZAMAWIANYCH ZA POMOCĄ ZAMÓW PACZKĘ

I. Definicje

 1. Operon – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000180755, NIP 958-147-55-99, kapitał zakładowy 501.000 złotych, www.operon.pl.
 2. Publikacje – egzemplarze:
  1. dla uczniów szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu 8-klasisty z języka polskiego i matematyki:
   • Niezbędniki z teorią,
   • Repetytoria,
  2. dla liceum i technikum:
   • Karty pracy ucznia – zestaw zadań do podręczników z zakresu podstawowego,
   • Maturalne karty pracy – zestaw zadań do podręczników z zakresu rozszerzonego,
   • Zbiory zadań – z matematyki, chemii i fizyki,
  3. dla szkoły branżowej:
   • Podręczniki do wszystkich przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego,
   • Zeszyty ćwiczeń do wszystkich przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego.
 3. Akcja – prowadzona przez Operon akcja dystrybucji wśród nauczycieli publikacji zamawianych za pomocą Zamów Paczkę.
 4. Nauczyciel – nauczyciel posiadający konto na operon.pl, który wyraził chęć wzięcia udziału w Akcji poprzez podanie Wydawnictwu Operon danych adresowych do wysyłki.
 5. Opakowanie – kartony, w które będą zapakowane Publikacje dostarczane Nauczycielowi.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. Reguły udziału Nauczyciela w Akcji

 1. Nauczyciel, który wyraził chęć wzięcia udziału w Akcji, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Do czasu otrzymania zapłaty właścicielem publikacji jest Operon (zastrzeżenie własności).
 3. W ramach Akcji Nauczyciel otrzymuje przesyłkę z Publikacjami. Publikacje mogą zostać wydane uczniom do domu w celu zapoznania się z ich zawartością i podjęcia decyzji o ich zakupie. Opakowanie przesyłki pozostaje w szkole.
 4. Zapłata za nabyte Publikacje może zostać dokonana bezpośrednio Nauczycielowi lub na rachunek bankowy Operonu podany na okładce Publikacji. Nauczyciel jest upoważniony do odbioru w imieniu Wydawnictwa Operon zapłaty za nabyte przez uczniów Publikacje.
 5. Publikacje niezakupione powinny zostać zwrócone Nauczycielowi nie później niż w ciągu kilku dni roboczych. Po upływie tego okresu przedstawiciel Operonu skontaktuje się z Nauczycielem w celu ustalenia terminu odbioru nadmiarowych Publikacji oraz zapłaty za nabyte Publikacje.
 6. Publikacje do zwrotu Nauczyciel zobowiązany jest zapakować do Opakowania w taki sam sposób, w jaki zostały mu wysłane i wydać kurierowi działającemu w imieniu Wydawnictwa Operon. Przesyłka zwrotna zostanie zaadresowana przez kuriera.
 7. Nauczyciel zamawiając przesyłkę z Publikacjami dla klasy, otrzymuje okazowy pakiet publikacji bezpłatnie.
 8. Kurier działający w imieniu Wydawnictwa Operon upoważniony jest do odbioru pieniędzy za nabyte Publikacje. Nauczyciel ma prawo żądania pokwitowania wydanej kwoty.

III. Zamówienie

 1. W przypadku paczki – Tak, Zdam! dla uczniów szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu 8-klasisty z języka polskiego i matematyki:
  1. złożyć zamówienie za pomocą portalu internetowego – Zamów paczkę dodając wybrane publikacje do koszyka i wysyłając zamówienie internetowo,
  2. złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem 58 679 00 00.
 2. W przypadku paczki – WYGODNA PACZKA dla liceum i technikum oraz szkoły branżowej:
  1. złożyć zamówienie za pomocą portalu internetowego – Zamów paczkę dodając wybrane publikacje do koszyka i wysyłając zamówienie internetowo,
  2. złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem 58 679 00 00,
  3. wypełnić formularz zamówienia znajdujący się w ulotce załączonej do pakietu startowego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, wypełnić go i wysłać następnie jako zdjęcie MMS-em pod numer 664 078 063.

IV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Nauczyciela dane osobowe i adresowe Operon zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Operon opublikowaną na stronie internetowej.